Boligdrømme har ingen alder


Boligerne i vores projekter bliver nøje udvalgt fra HusCompagniet's omfattende og populære boligkatalog, så de i størrelse og pris er særligt velegnede som andelsboliger. Samtidig bliver der lagt vægt på en indretning og rumfordeling, der gør boligerne attraktive og anvendelige for en bred aldersgruppe.

Andelsbolig

BOLIGKONCEPT

Andelsbolig

Kvalitet


Boligerne opføres i HusCompagniet’s velkendte høje kvalitet. I materialevalg har vi fokus på langsigtet holdbarhed, som eksempelvis med facader af mursten og tag af lertegl, der sikrer lave vedligeholdelsesomkostninger på boligerne i mange år frem.


Husene overholder altid nyeste energikrav. Og termostatstyret gulvvarme og varmegenvindingsanlæg sikrer optimal komfort og lave varmeudgifter.

Fælles beboerhus


Et fælles beboerhus kan danne rammen for et godt fælleskab i andelsforeningen. Et sted foreningens medlemmer kan samles om fællesspisninger, aktiviteter eller blot et sted at mødes til hverdag og fest. Samtidig kan et beboerhus være et godt sted at holde familiefesten for den enkelte beboer, når pladsen bliver for trang i egen bolig.


Vi tilstræber derfor altid, at der bliver plads til et fælles beboerhus, når vi planlægger et nyt andelsboligprojekt.

Sund økonomi og fast købspris


Vi lægger stor vægt på en sund og gennemskuelig økonomi i andelsforeningen med fokus på en langsigtet stabilitet og forudsigelighed. Andelsforeningens købspris ligger fast fra start og både købspris, budgetter og lånesammensætning gennemgås og godkendes af andelsforeningens realkreditselskab inden andelsboligerne bliver frigivet til salg.


For at sikre et godt økonomisk startgrundlag for andelsforeningen, opfører vi som udgangspunkt først boligerne, når alle andele er solgt. Det er samtidig købers garanti for, at man ikke flytter ind i en halvtom andelsforening med dårlig økonomi. Det synes vi er sund fornuft.

Byggeansvar og forsikring


Der er flere måder at opføre et andelsboligbyggeri på. I vores andelsboligprojekter tager vi ansvaret og risikoen igennem hele byggeprocessen.


Andelsforeningen overtager således først de nye andelsrækkehuse, når byggeriet står færdigt og boligerne er klar til indflytning. Og så sørger vi naturligvis for, at det færdige projekt leveres med en 10-årig byggeskadeforsikring.

Mange tilvalg er standard


For at sikre en ensartet høj brugsværdi og standard i boligerne vil en række af tilvalg i boligerne være obligatoriske for alle. Det kan eksempelvis være tilvalg som, skur, udvendig belysning; udvendige stikkontakter, udvendig vandhane, postkasser og husnumre etc.


Udførlig materialeliste og individuelle tilvalgsmuligheder vil fremgå salgsmaterialet for hvert projekt.

Opladning af el- og hydbridbiler


En stadig stigende andel af nye biler, der bliver solgt, er enten el- eller hybridbiler. Og i 2035 er det helt slut med salg af benzin og dieselbiler i EU.


I vores andelsboligprojekter fremtidssikrer vi naturligvis, så der ved parkeringsarealer eller ved de enkelte boliger bliver forberedt for etablering af ladestandere til opladning af el- og hybridbiler.


Andelsforening på et bæredygtigt grundlag


Alle vores andelsboligprojekter prækvalificeres i samarbejde med andelsforeningens realkreditselskab inden andelsboligerne bliver frigivet til salg.


Som led i denne proces undersøger vi for bl.a. de lokale markedsforhold, herunder den pågældende kommunes udviklingsplaner for området, indbyggertal og vækstprognoser m.v. Vi vil nemlig sikrer os, at der et langsigtet grundlag for etablering af en andelsboligforening.

Nemmere administration


Alle boliger opføres med selvstændige varmekilder og forbrugsmåler, så den enkelte andelshaver kun er ansvarlig for eget forbrug af el, vand og varme.


Samtidig sparer andelsforeningen omkostninger til udarbejdelse og administration af komplicerede forbrugs- og varmeregnskaber.


VORES PROCES

1.


Projektudvikling


Når vi finder en egnet grund, hvor der et godt grundlag for et projekt efter vores koncept, starter vi projektudviklingen, herunder udvælges boligtyper og processen med at få prækvalificeret projektet. 


2.


Salg af boligerne


Når projektet, økonomi og budgetter er blevet godkendt, offentliggøre vi projektet og processen med markedsføring og salg af boligerne begynder. Tilmeldte til nyhedsbrevet bliver de første til at få besked.


3.


Byggeproces


Når alle boliger er solgt, planlægges de sidste detaljer, herunder fastsættes den endelige indflytningsdato og byggeriet sættes i gang. I denne fase stiftes andelsforeningen på den første generalforsamling.


4.


Indflytning


Når byggeriet står færdigt og boligerne er klar til indflytning, overtager andelsforeningen sin nye ejendom og andelshaverne kan flytte ind. Det er også først på dette tidspunkt, at vi modtager købesummen.


INTERESSERET?

TILMELD VORES NYHEDSBREV